Acceso usuarios
Usuario Contrasinal
Lembrar contrasinal

Xunta de Goberno

PRESIDENTE: Marcos Vázquez Marey
VICEPRESIDENTE: José Antonio López Sierra
SECRETARIO: Pablo Quintela Sotelo
VICESECRETARIO: Miguel Anxo Lolo Aira
TESOUREIRA: Cristina Pérez Fernández
VICETESOUREIRA: María Rey Campos
VOGAIS: Diego Fernández Otero
Héctor Abelairas Ferreiro
Begoña Gaute Verdes
Manuel Pérez Gómez
Fernando López López
José Rocha Grande
Francisco Velayos Pardo

Colexiarse

A Colexiación é obrigatoria para todos os titulados en Enxeñería Técnica Agrícola, en cualquera das súas especialidades, para o exercicio da profesión.

Para colexiarse compre estar en posesión do Título de Enxeñeiro/a Técnico/a Agrícola, en calquera das especialidades, e tramitar na sede do Colexio a seguinte documentación:

  • Fotocopia do D.N.I.
  • 2 fotos tamaño carnet.
  • Fotocopia do Título de Enxeñeiro/a Técnico/a Agrícola ou certificado do mesmo.
  • Impresos de solicitude de alta.
  • Autorización de cesión de datos a profesionales e/ou empresas

Puedes descargar aquí os impresos de solicitude de alta e autorización de cesión de datos:

Descargar impresos de alta. (96 Kb)
Formulario de altas online.

www.coitalugo.org - Frei Plácido Rei Lemos, 3 -1° - 27002 LUGO - Tfno. 982229702