Acceso usuarios
Usuario Contrasinal
Lembrar contrasinal

Actividades e actuacións do Enxeñeiro Técnico Agrícola.

Actividades:

- Dirección de explotacións agrarias.
- Planificación e Ordenación de Explotacións.
- Dirección de Empresas Agrarias.
- Xestión de Cooperativas.
- Proxectos de Explotacións.
- Plantacións Frutales.
- Cultivos forzados, invernadoiros, túneles.
- Cultivos Hidropónicos.
- Melloras de solos.
- Tratamentos Fitosanitarios.
- Producción e mellora de semillas e plantas de viveiro.

Construccións

- Proxectos de instalacións rurales.
- Proxectos de electrificación rural.
- Industrias de Moedoría.
- Secadoiros de millo.
- Instalacións ganadeiras.
- Silos. Almacenes.
- Cerramentos.
- Instalación de xardiñería...

Regadíos

- Transformacións en rega.
- Alumbramiento e prospección de augas.
- Represas, balsas, estanques, canales e acequias.
- Saneamentos e drenaxes.
- Conducción de augas.
- Abancalamento e nivelación.
- Estudos da posta en rega...

Ordenación do territorio e medio ambiente

- Camiños e vías rurales.
- Ordenación de solos.
- Estudos de impacto ambiental.
- Paisaxismo.
- Defensas antierosión.
- Xardiñería...

Industrias agrarias e alimentarias

- Almazaras e extractoras de aceite de semillas.
- Matadoiros, salas de despece, fábricas de embutidos, fiambres, conservas cárnicas, almacéns frigoríficos.
- Conservas vexetales, plantas de refrixeración e conxelación de produtos hortofrutícolas e centros de manipulación de produtos agrarios.
- Industrias lácteas e os seus derivados.
- Fabricación de queixos.
- Aderezo de aceitunas, encurtidos.
- Fabricación de productos de molenda.
- Panadería, bolería, pastelería, galletas, pastas e sémolas.
- Industrias do azúcar e derivados.
- Industrias derivadas do café, cacao e o chocolate, turróns, caramelos, gomas de mascar.
- Elaboración de Productos alimenticios diversos.
- Bodegas, elaboración, embotellado e crianza de viños, mostos, licores e vinagres.
- Elaboración e envasado de sidras e cervexas.
- Platos precociñados.

Valoración e topografía

- Tasacións de seguros agrarios.
- Valoración de fincas, construccións e industrias agrarias.
- Partición de fincas.
- Medición de fincas, levantamentos Topográficos.
- Replanteos.

Actuacións:

- Estudios e informes.
- Proxectos.
- Direccións de obra.
- Estudos de viabilidade.
- Asesoría técnica.
- Ordenación do territorio e medio ambiente.
- Medicións e levantamentos topográficos.
- Valoracións e tasacións.
- Asesoraiento e xestión de subvencións e créditos nacionales e comunitarios.

www.coitalugo.org - Frei Plácido Rei Lemos, 3 -1° - 27002 LUGO - Tfno. 982229702