>

Jornada técnica: Ferramentas para a mobilidade de terras en Galicia - Xoves 25 de outubro de 2018

Jornada Inscripción Cartel
Volver

Aterra munitec visadoelectronico agricolas

BOLETÍNS E D.O.

cde boe doga bop bp ba

catastro sixpac sitga xunta mapama